TBMM’sine sevk edilen yeni torba yasa naylon faturaya kısmi af getiriyor

TBMM’ne sevk edilen ve birçok kanunda değişiklik yapan yeni torba yasa yanıltıcı belge düzenleyen veya kullananların önünü açıyor.
V.U.K 153/A, 359’uncu maddede düzenlenen suçları işleyenlerin vergi teşvik ve desteklerinden yararlanmasını yasaklamaktadır.

İşte yeni torba yasa tasarısı bu yasağı düzenleyen 153/A maddesinin 10’uncu fıkrasını yürürlükten kaldırıyor.

Tasarının genel gerekçe bölümünden ve 20’inci madde gerekçesinde söz konusu fıkranın kaldırılması ile yatırım ortamının iyileşmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

İşte torba yasa tasarısı ile kaldırılacak olan V.U.K 153/A‘nın 10’uncu fıkrası:

359 uncu maddede sayılan fiilleri işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenler ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların kapsamına girenler veya bu fiillere iştirak edenler, fiilin işlendiği tarihten itibaren altı yıl süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamazlar.

İşte 10’uncu fıkrayı kaldıran torba tasarının 20’inci maddesi:

MADDE 20- 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

20’ince madde ile ilgili genel gerekçede yazılanlar:

Vergi Usul Kanununda yer alan ve yatırımların önünde engel olarak görülen, herhangi bir sebeple 359 uncu maddede sayılan fiilleri işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenlerin, fiilin işlendiği tarihten itibaren altı yıl süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve desteklerinden yararlanılamayacağı yönündeki hüküm madde metninden çıkarılarak güvenli bir yatırım ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.

Madde gerekçesi:

MADDE 20- 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinde yer alan ve mükelleflerin vergi teşvik ve desteklerinden geriye dönük olarak yararlandırılmamasına ilişkin düzenleme içeren hükümler yürürlükten kaldırılarak güvenli bir yatırım ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.
RAHMİ OFLUOĞLU
AVUKAT
adaletbiz.com

Bir cevap yazın