2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 46 sayılı Sirküleri  ile ; 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir. .C.MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı […]

Bağımlı Çalışan Muhasebeciye E-Beyanname Şifresi Verilmesi (Özelge)

Bağımlı olarak çalışan meslek mensubuna tasfiye memuru olarak atandığı şirkete kurum beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için e-beyanname şifresi verilip verilemeyeceği dair özelge; T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü […]

Maliye damga ve harç vergilerinde değişiklik paketini hazırladı.

Maliye yeni taslakla vergi incelemesi altında olan şirketlerin bile ‘pişman’ olmasının önünü açıyor. Mükelleflerin vergi cezası gerektiren hareketlerini Maliye’ye bildirerek cezasız ödemesini sağlayan ‘pişmanlık’ maddesi inceleme altındaki mükellefleri kapsamıyordu. Artık vergi cezası için incelense bile […]