TBMM’sine sevk edilen yeni torba yasa naylon faturaya kısmi af getiriyor

TBMM’ne sevk edilen ve birçok kanunda değişiklik yapan yeni torba yasa yanıltıcı belge düzenleyen veya kullananların önünü açıyor. V.U.K 153/A, 359’uncu maddede düzenlenen suçları işleyenlerin vergi teşvik ve desteklerinden yararlanmasını yasaklamaktadır. İşte yeni torba yasa […]