488 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO: 426) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete No:  30277 Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2017 MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı […]