GSS Prim Borcu Olanlar 31.12.2016 Tarihine Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecekler.

Genel sağlık sigortası prim borcu bulananlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için Bakanlar Kurulunun 2002/3654 sayılı Kararnamesi eki Kararın Geçici Madde 54.üncü maddesi aşağıdadır. ’’GEÇİCİ MADDE 54- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı […]