İŞTE E BİRLİK (HAKSIZ REKABET) YAZILIMININ DURDURULMASI KARARI.

MALİ MÜŞAVİR SEN Başkanı Eyyup Sabri GÜLER tarafından E-BİRLİK (Haksız Rekabet) Yazılımının iptali ile ilgili Danıştay’ a Açtığı iptal davasında sözleşmelerin bildirilmesi konusunda yürütmeyi durdurma talebimizde 8. maddenin iptali yönünde karar çıkmıştır. Yürütmesi durdurulan kararla […]