486 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Defter-Beyan Sistemine Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasları Belirleyen 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. Resmi Gazete No: 30273 Resmi Gazete Tarihi: 17/12/2017 Giriş MADDE 1 – (1) Serbest meslek erbabı, işletme […]