489 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO: 483) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete No: 30277 Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2017 MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin […]