Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı.

19/01/2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde […]