Kdv İadesi Talep Eden Mükellefler Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Dikkatine!

GİB tarafından yapılan duyuruda; 10.06.2016 tarihi itibariyle vergi daireleri/malmüdürlükleri tarafından sistem üzerinden 511 evrak kodunda Yeminli Mali Müşavirlere yazılan eksiklik yazıları bilgi amaçlı olarak KDV İade talebinde bulunan mükelleflere de otomatik olarak gönderilecektir. Mükellefler bu […]

Bağımlı Çalışan Muhasebeciye E-Beyanname Şifresi Verilmesi (Özelge)

Bağımlı olarak çalışan meslek mensubuna tasfiye memuru olarak atandığı şirkete kurum beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için e-beyanname şifresi verilip verilemeyeceği dair özelge; T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü […]

İŞTE E BİRLİK (HAKSIZ REKABET) YAZILIMININ DURDURULMASI KARARI.

MALİ MÜŞAVİR SEN Başkanı Eyyup Sabri GÜLER tarafından E-BİRLİK (Haksız Rekabet) Yazılımının iptali ile ilgili Danıştay’ a Açtığı iptal davasında sözleşmelerin bildirilmesi konusunda yürütmeyi durdurma talebimizde 8. maddenin iptali yönünde karar çıkmıştır. Yürütmesi durdurulan kararla […]

Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) Elektronik Ortamda Veri Aktarma Zorunluluğu Getirilen Bilgilere İlişkin GİB Duyurusu

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Kargo ve Lojistik İşletmeleri ve İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına Başkanlığımız Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) elektronik ortamda veri aktarma zorunluluğu getirilen bilgilere […]

GİB İnteraktif Vergi Danışmanık Programını Kullanıma Açılmıştır.

GİB Mükelleflerin ve Yeni İşe Başlayanların Kişisel Vergi Takvimlerini Oluşturarak Yükümlülüklerini Kolayca İzlemelerini Sağlayacak İnteraktif Vergi Danışmanı Programı Kullanıma Açmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, gönüllü uyumun ve vergi bilincinin artırılması amacıyla hazırlanan “İnteraktif Vergi Danışmanı” […]

Maliye damga ve harç vergilerinde değişiklik paketini hazırladı.

Maliye yeni taslakla vergi incelemesi altında olan şirketlerin bile ‘pişman’ olmasının önünü açıyor. Mükelleflerin vergi cezası gerektiren hareketlerini Maliye’ye bildirerek cezasız ödemesini sağlayan ‘pişmanlık’ maddesi inceleme altındaki mükellefleri kapsamıyordu. Artık vergi cezası için incelense bile […]