Kamu işçiliğine geçenlerin ve geçemeyenlerin işten çıkış nasıl yapılacak.

696 KHK ile Kamu İşçiliğine Geçilememesi Sebebiyle Çıkış” Kodunun Uygalanması Hakkında Duyuru

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddeleri gereğince, bu kapsamdaki personelin kadroya geçirilmesine ilişkin hükümler yayımlanmış olup, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğümüzce 2018/5 sayılı Genelgede yürütülecek işlemler açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgenin “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi” başlıklı 3.2 maddesinde: yükleniciler tarafından sürekli / geçici işçi kadrosuna geçirilecek personelin işten ayrılışının “39-696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş” kodu ile yapılması talimatlandırılmıştı.

Bu defa; 30/03/2018 tarihinde yayınlanan 2018/13 Genelge ile; kadroya geçme şartlarını yerine getiremediği için sürekli / geçici işçi kadrosuna geçirilemediği için iş akdi sona ereceklere “40 -696 KHK ile Kamu İşçiliğine Geçilememesi Sebebiyle Çıkış” kodu oluşturulmuştur.

Bu açıklamalar doğrultusunda kadroya atanmak için gerekli şartları yerine getiremediği gerekçesiyle kadroya alınamayacak olan alt işveren işçilerinin işten ayrılış bildirgesinin “40 -696 KHK ile Kamu İşçiliğine Geçilememesi Sebebiyle Çıkış” koduyla verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

BAĞIMSIZ VE HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLAR TESCİL ve HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI

Bir cevap yazın