Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29 Mayıs 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29726
TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2008/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)’in 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir cevap yazın