7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu,7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu,193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu , 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu,  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,  5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda … değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız

Bir cevap yazın