Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:3) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Resmi Gazete No: 30277 Resmi Gazete Tarihi:  21/12/2017 MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı […]

488 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO: 426) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete No:  30277 Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2017 MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı […]

489 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO: 483) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete No: 30277 Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2017 MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin […]

486 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Defter-Beyan Sistemine Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasları Belirleyen 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. Resmi Gazete No: 30273 Resmi Gazete Tarihi: 17/12/2017 Giriş MADDE 1 – (1) Serbest meslek erbabı, işletme […]

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6802 sayılı […]

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği

3 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete No: 30263 Resmi Gazete Tarihi: 07/12/2017 MADDE 1 – 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî […]