2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 46 sayılı Sirküleri  ile ; 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir. .C.MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı […]