Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı.

19/01/2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde […]

GSS Prim Borcu Olanlar 31.12.2016 Tarihine Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecekler.

Genel sağlık sigortası prim borcu bulananlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için Bakanlar Kurulunun 2002/3654 sayılı Kararnamesi eki Kararın Geçici Madde 54.üncü maddesi aşağıdadır. ’’GEÇİCİ MADDE 54- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı […]

KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerin Verilme Süreleri Uzatıldı.

22/07/2016 tarihli ve VUK-83 / 2016-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine […]

Vergi Rekortmenleri Açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef listelerini açıklanmıştır. Türkiye genelinde 2015 vergilendirme dönemi yıllık gelir […]