TBMM’sine sevk edilen yeni torba yasa naylon faturaya kısmi af getiriyor

TBMM’ne sevk edilen ve birçok kanunda değişiklik yapan yeni torba yasa yanıltıcı belge düzenleyen veya kullananların önünü açıyor. V.U.K 153/A, 359’uncu maddede düzenlenen suçları işleyenlerin vergi teşvik ve desteklerinden yararlanmasını yasaklamaktadır. İşte yeni torba yasa […]

Vergisiz Varlık Barışı

Bu kapsama girecek olanlar, belirlenen sürede yurtdışından para getirdiği taktirde, herhangi bir sorgulamadan veya vergi incelemesinden geçirilmeyecek, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ya da Vergi ziyaı cezası alınmayacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Vatandaşlarımızın, şirketlerimizin yurtdışında […]

Gelir İdaresi İnternet Vergi Dairesi Duyurusu

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Vergi Daireleri Mükelleflerinden, Belli Kriterlere Göre Seçilen Mükeleflerin Kdv İadesi İşlemlerinin Tek Yerden Takip Edilmesi İçin İki Yeni İhtisas Vergi Dairesi Kurulmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Katma Değer Vergisi iadelerinin […]

Kdv İadesi Talep Eden Mükellefler Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Dikkatine!

GİB tarafından yapılan duyuruda; 10.06.2016 tarihi itibariyle vergi daireleri/malmüdürlükleri tarafından sistem üzerinden 511 evrak kodunda Yeminli Mali Müşavirlere yazılan eksiklik yazıları bilgi amaçlı olarak KDV İade talebinde bulunan mükelleflere de otomatik olarak gönderilecektir. Mükellefler bu […]

Bağımlı Çalışan Muhasebeciye E-Beyanname Şifresi Verilmesi (Özelge)

Bağımlı olarak çalışan meslek mensubuna tasfiye memuru olarak atandığı şirkete kurum beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için e-beyanname şifresi verilip verilemeyeceği dair özelge; T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü […]